Periodická video tabulka prvků

Jádra atomů mohou být neomezeně stálá, mohou se ale samovolně rozkládat. Tento rozklad označujeme za rozklad radioaktivní. Radioaktivitou je pak míněno to, jestli má daný prvek alespoň nějaký stabilní izotop nebo jestli všechny jeho izotopy jsou radioaktivní.