Nd
60
Neodym
(Neodymium)
144,24
teplota tání: 1021 °C
teplota varu: 3068 °C
zpět na tabulku

Neodym

Původ názvu

neós (Gr.) + didymos (Gr.) = nové + dvojče

Vlastnosti

Neodym je měkký, stříbřitě bílý kov. Je značně reaktivní, při styku se vzduchem se ihned pokrývá červenou vrstvičkou oxidu neodymitého. Chemicky je podobný ostatním lanthanoidům a hliníku.

Výskyt

V přírodě se neodym vyskytuje pouze ve svých sloučeninách. V minerálech je vždy doprovázen i ostatními lanthanoidy. Mezi nejzámější minerál obsahující neodym patří monazit.

Výroba a příprava

Při výrobě neodymu se vychází z materiálu, který obsahuje i ostatní lanthanoidy. Ruda se extrahuje kyselinou sírovou, jednotlivé prvky se pak separují na základě různé rozpustnosti svých sloučenin a pomocí iontoměničů. Kovový neodym se připravuje redukcí sloučeni neodymu kovovým vápníkem.

Použití

V metalurgii se využívá neodym k přípravě různých slitin, k odkysličování tavenin kovů. Oxidy neodymu se vaužívají při výrobě skla, barví sklo červeně až fialově. Navíc přídavek neodymu do skla odstraňuje nazelenalé zbarvení způsobené železem. Velký význam má neodym při výrobě velmi silných permanentních magnetů.