Ag
47
Stříbro
(Argentum, Silver)
107,8682
teplota tání: 961,9 °C
teplota varu: 2212 °C
zpět na tabulku

Stříbro

Původ názvu

Latinské označení pro stříbro - argentum - pochází původně z řeckého slova argos - bílý.

Vlastnosti

Stříbro je stříbrolesklý kov. Je extrémně tažné, dobře zpracovatelné, dá se dobře odlévat. Patří mezi ušlechtilé kovy, na vzduchu je stálé stejně tak je inertní vůči působení vody. Stříbro je jedním z nejlepších vodičů tepla.

Výskyt

Stříbro se nachází v přírodě ryzí, ale daleko častěji se vyskytuje v sulfidických rudách. Největší význam má argentit (Ag2S).

Výroba a příprava

Většina dnes vyráběného stříbra je vedlejším produktem zpracování neželezných kovů, např. mědi, olova, zinku. Tyto odpady se přečistí působením kyseliny sírové a následným tavením s křemenem a vápnem. Kovové stříbro se pak přešičťuje elektrolýzou dusičnanových roztoků.

Použití

Dříve se velké množství stříbra využívaly na výrobu fotografických filmů a papírů, dnes toto použití upadá. Stříbro se využívá ve šperkařství, k postříbřování zrcadel a vánočních ozdob a při výrobě speciálních baterií s vysokoou kapacitou. malé množství stříbra se využívá na výrobu zubního amalgámu.