He
2
Helium
(Helium)
4,002602
teplota tání: -273,2 °C
teplota varu: -268,93 °C
zpět na tabulku

Helium

Původ názvu

helios - slunce

Vlastnosti

Helium patří do skupiny vzácných prvků. Je to prvek absolutně nereaktivní (není známá ani jedna sloučenina helia). Za normální teploty a tlaku se jedná o plyn, který je bezbarvý, bez chuti a zápachu.

Výskyt

Helium je druhým nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru, kde vzniká jako produkt fúzní reakce jader vodíku. Na zemi se vyskytuje spolu se zemním plynem. Různě po světě se nacházejí prameny vody s velkým obsahuem helia.

Výroba a příprava

Helium se získává ze zemního plynu, kde ho můžou být až 4 %. Na zemi není možné helium vyrobit.

Použití

Helium se využívá jako náplň do balonů a jako inertní plyn.

Zajímavosti

Helium je jediným prvkem, který byl objeven nejdříve mimo zemi (na slunci) a až pak byl prokázán jeho výskyt na zemi. Zatím co helium na slunci vzniká fúzí jader vodíku, helium přítomné na zemi vzniká při jaderném rozkladu těžkých jader. Jde vlastně o částici alfa vznikající při jaderném štěpení.