Ru
44
Ruthenium
(Ruthenium)
101,07
teplota tání: 2310 °C
teplota varu: 3900 °C
zpět na tabulku

Ruthenium

Původ názvu

Ruthenia (Ln.) = Rusko

Vlastnosti

Ruthenium je ušlechtilý, poměrně tvrdý, křehký kov. Patří do skupiny lehkých platinových kovů. Chemicky je velmi odolný, vůči působení vzduchu a vody je zcela inertní.

Výskyt

Ruthenium se vyskytuje v přírodě ryzí, doprovází ostatní platinové kovy. Jde o obzvláště vzácný prvek.

Výroba a příprava

Ruthenium se získává z "platinových koncentrátů", které odpadají při výrobě niklu. Ty kromě ruthenia obsahují i ostatní platinové kovy, které se rozseparují na základě rozpoustnosti jednotlivých sloučenin. Kovové ruthenium se následně získá redukcí vodíkem.

Použití

Ruthenium nemá pro svou velkou cenu příliš široké uplatnění. Používá se na zvýšení tvrdosti platiny a palladia, využívá se také katalytických vlastností ruthenia, hlavně při hydrogenačních reakcí. Malé množství ruthenia se také využívá v moderních typech solárních článků jako látka, která pohlcuje světlo.

Zajímavosti

Ruthenium se nerozpouští ani v lučavce královské.