Zr
40
Zirkonium
(Zirkonium, Zirconium)
91,224
teplota tání: 1852 °C
teplota varu: 4377 °C
zpět na tabulku

Zirkonium

Původ názvu

Pojmenováno podle minerálu zirkonu, ze kterého byl kov vyizolován

Vlastnosti

Zirkonium je pevný stříbrolesklý kov. Na vzduchu je stálý, stejně tak nereaguje s vodou. Je dobře odolný vůči působení chemikálií.

Výskyt

Zirkonium je v zemské kůře poměrně dobře zastoupené, patří k nejrozšířířenějším přechodným prvkům. V přírode se nachází pouze ve sloučeninách. Mezi nejdůležitější minerály patří zirkon (ZrSiO4) a baddeleyt (ZrO2). Zirkonium je vždy doprovázeno hafniem.

Výroba a příprava

Kovové zirkonium se vyrábí podobným postupem jako titan. Zirkonium obsažené v rudě se převede na chlorid zirkoničitý, který se přečistí a následně nechá zreagovat za vysoké teploty s kovovým hořčíkem.

Použití

Zirkonium má vynikající odolnost vůči korozi, v některých chemických zařízeních se mu dává přednost před nerezovou ocelí nebo titanem. Zirkonium se také využívá ve vodou chlazených jaderných reaktorech, tyče obsahující oxid uraničitý jsou potaženy vrstvičkou zirkonia. Zirkonium se také používá na výrobu různých speciálních slitin.