Nb
41
Niob
(Niobium)
92,9064
teplota tání: 2468 °C
teplota varu: 4742 °C
zpět na tabulku

Niob

Původ názvu

Pojmenován podle Niobe, dcery krále Tantala.

Vlastnosti

Niob je stříbřitě šedý kujný kov. Z chemického hlediska je velmi podobný tantalu - toto komplikovalo objev a izolaci těchto prvků. Na vzduchu je niob stálý, potahuje se modrošedou vrstvičkou oxidů.

Výskyt

Niob je v zemské kůře asi desetkár méně rozšířen, než jeho soused ve skupině vanad. Jeho množství je možné srovnávat s prvky jako je dusík nebo lithium. Vzhledem k chemické podobnosti niobu a tantalu se tyto dva prvky vždy nacházejí pohromadě. Nejdůležitějším nerostem je tantalit. Niob se vyskytuje na četných místech, ale jen velmi vzácně bohatší ložiska.

Výroba a příprava

Výroba niobu není příliš rozšířená. Hlavním problémem při výrobě je separace niobu od tantalu. Nejprve se kovy extrahují z rozemleté rudy kyselinou, následně se dělí na základě rozpustnosti svých sloučenin. Následně se niob pražením převádí na oxid, který se redukuje uhlíkem nebo sodíkem.

Použití

Niob slouží k výrobě řady korozivzdorných ocelí odolných vůči vysokým teplotám. Slitina niobu se zirkoniem se používá pro výrobu supravodivých magnetů.

Zajímavosti

Prvky niob a tantal byly objeveny zároveň v jednom vzorku rudy. Vzhledem k obtížím s jejich objevem byl jeden prvek pojmenován podle řeckém králi Tantalovi, druhý pak po jeho dceři Niobe.
V americe se niob označuje jménem kolumbium. Toto označení pochází z doby, kdy byl tento prvek objeven.