Mn
25
Mangan
(Manganese)
54,938
teplota tání: 1244 °C
teplota varu: 1962 °C
zpět na tabulku

Mangan

Vlastnosti

Mangan je stříbrošedý kov podobající se železu. Je tvrdý a velmi křehký, na vzduchu pomalu koroduje. Manganaté sloučeniny jsou světle růžové.

Výskyt

Mangan je v zemské kůře velmi rozšířeným prvkem, patřímu celkově dvanácté místo. Zároveň je třetím nejrozšířenějším kovem. V přírodě se nachází ve více než 300 různých minerálech. Nejdůležitějšími minerály jsou pyroluzit (MnO2), hausmannit (Mn3O4) a rhodochrozit (MnCO3). Rudy manganu neustále zvětrávají a mangan se rozpouští ve vodě. Ta ho přenáší až do moře, kde se na dně se ukládá spolu s dalšími kovy ve formě tzv. manganových kuliček.

Výroba a příprava

Čistý kovový mangan se vyrábí elektrolýzou vodného roztoku síranu manganatého. V daleko větší míře se ale vyrábí slitina manganu s železem - ferromangan. Ta se vyrábí redukcí směsi oxidu manganičitého a oxidu železitého koksem ve vysokých pecích.

Použití

Hlavní využití manganu je na výrobu oceli, mangan se do oceli přidává, aby na sebe navázal síru a kyslík. Mangan také zvyšuje tvrdost oceli. V lékařství se používá takzvaný hypermangan (KMnO4) na desinfekci, dříve se hodně oxidu manganičitého používalo na baterie.

Zajímavosti

Sloučeniny manganu jsou pestrobarevně zbarvné. Jejich barva často závisí na oxidačním čísle manganu.