Nh
113
Nihonium
(Nihonium)
zpět na tabulku

Nihonium

Původ názvu

Prvek je pojmenován po Japonsku (Nihon je japonské označení pro Japonsko)

Vlastnosti

Ununtrium zatím není uznaným prvkem.

Výskyt

Ununtrium je uměle připravený prvek, v přírodě se nevyskytuje.

Použití

Prvek nemá žádné praktické využití.

Zajímavosti

Objev toho prvku zatím nebyl uznán. Uvažuje se o jménech japonium (podle Japonska kde byla existence prvku potvrzena), rikenium (podle ústavu, kde byla existence prvku potvrzena) nebo becquerelium (pole fyzika Henriho Becquerela.