Br
35
Brom
(Bromine)
79,904
teplota tání: -7,2 °C
teplota varu: 58,78 °C
zpět na tabulku

Brom

Původ názvu

brómos (Gr.) = zápach

Vlastnosti

Brom je jedním ze dvou prvků periodické soustavy, které jsou za normálních podmínek kapalné (druhým je rtuť). Jedná se o těžkou hnědočervenou kapalinu typického agresivního zápachu. Brom je velmi reaktivní látka, pro člověka toxická.

Výskyt

Brom je v zemské kůře přítomen v daleko menší míře než fluor a chlor. Ani brom se nemůže v přírodě nacházet v elementární formě kvůli své reaktivitě. Brom se vyskytuje společně s chlorem v podobě stejných sloučenin ale v podstatně menších koncentracích. Bohatým zdrojem bromidů jsou slaná jezera a mořská voda.

Výroba a příprava

Průmyslově se chlor vyrábí oxidací bromidů plynným chlorem. Následně se brom čistí destilací. Laboratorně se dá brom jednoduše připravit reakcí bromidových a bromičnanových iontů v kyselém prostředí.

Použití

Elementární brom se využívá v chemickém průmyslu na výrobu dalších sloučenin obsahujících v molekula atom bromu. Ty se následně přepracovávají na pesticidy a pod. Uhlovodíky s velkým obsahem bromu jsou účinné hasicí látky. Na ústupu je využití bromu pro přípravu AgBr - fotocitlivého materiálu pro černobílou fotografii.