Cu
29
Měď
(Cuprum, Copper)
63,546
teplota tání: 1083 °C
teplota varu: 2567 °C
zpět na tabulku

Měď

Původ názvu

Latinské označení mědi - cuprum - souvisí s místem jejího výskytu, je odvozováno od názvu ostrova Kypru (Aes cyprium).

Vlastnosti

Měď je lesklý kov s typicky červenou barvou. Působením vzduchu se oxiduje a pozvolna přechází do rezavohnědé barvy. Je to ušlechtilý kov.

Výskyt

Měď se v přírodě vyskytuje nejčastěji v podoběs sulfidu, oxidu nebo uhličitanu. Výjimečně se měď vyskytuje ryzí. Nejdůležitějšími minerály jsou chalkopyrit (CuFeS2), chalkosin (Cu2S), kuprit (Cu2O) a malachit (Cu2CO3(OH)2).

Výroba a příprava

Měď se nejčastěji vyrábí ze svých sulfidických rud, u kterých je ale problémem malé zastoupení mědi. Nejprve se taková ruda rozemele a flotací se zakoncentruje množství mědi. Zakoncentrovaná hornina se následně taví s křemenem v peci, při tom dochází k odstranění sulfidů železa, které měď doprovází. Taveninou sulfidu měďnatého se následně prohání proud vzduchu, který zoxodije sulfidy na oxid siřičitý a z rudy se uvolní kovová měď. Tato surová měď obsahuje množství nečistot, elektrolyticky se tedy přečišťuje.

Použití

Hlavní využití má měď na výrobu elektrických vodičů, drátů, cívek elektromotorů a podobně. Menší množství mědi se zpracovává na bronzy a přísada do mincovních slitin.