Li
3
Lithium
(Lithium)
6,941
teplota tání: 180,54 °C
teplota varu: 1347 °C
zpět na tabulku

Lithium

Původ názvu

lithos = kámen (Gr.)

Vlastnosti

Lithium je nejlehčím kovem ze skupiny alkalických kovů. Za běžné teploty jde o velmi měkký kov, který se dá krájet nožem, je měkčí než třeba olovo. Jedná se o prvek velmi reaktivní, na vzduchu se ihned pokrývá vrstvou nitridů a oxidů a rychle ztrácí svůj kovový lesk. Bouřlivě reaguje s vodou za vzniku vodíku a hydroxidu lithného.

Výskyt

Relativně málo zastoupeno. Nejdůležitějším materiálem je Spodumen LiAlSi2O6

Výroba a příprava

Extrakce hornin obsahujících Li kyselinou sírovou, následná elektrolýza směsi LiCl a KCl.

Použití

Výroba velmi lehkých slitin, materiály pro termojaderné účely. Výroba maziv pro automobilový průmysl, výroba baterií a akumulátorů. Zajímavé je využití Li2CO3 jako léku proti maniodepresivní psychóze (lithium carbonicum).

Zajímavosti

Lithium je vůbec nejlehčím kovem, má hustotu menší než voda - plave na vodní hladině.
Skupina Nirvana má písničku Lithium - pojednává právě o použití lithných sloučenin proti depresím.