Pm
61
Promethium
(Promethium)
[145]
teplota tání: 1168 °C
teplota varu: 2460 °C
zpět na tabulku

Promethium

Vlastnosti

Promethium je uměle připravený radioaktviní prvek.. Jeho fyzikálně-chemické vlastnosti nejsou příliš známy, není dostupné dostatečné množství pro jeho exaktní změření

Výskyt

V přírodě se promethium vyskytuje pouze v ultrastopových množstvích jako jeden z produktů rozpadu uranu.

Výroba a příprava

Promethium se vyrábí ozařováním neodymu v jaderném reaktoru, nebo se extrahuje z produktů rozpadu uranu.

Použití

Malá množství promethia se používají pro speciální účaly jako zdroje záření.

Zajímavosti

Je známo 36 izotopů promethia, nejdelší poločas rozpadu má 145Pm a to 17,7 roku.