Na
11
Sodík
(Natrium, Sodium)
22,9898
teplota tání: 97,81 °C
teplota varu: 882,9 °C
zpět na tabulku

Sodík

Původ názvu

odvozeno od sody

Vlastnosti

Sodík je velmi lehký (plave na vodě), stříbrolesklý kov. Teplota tání sodíku je nižší než teplota varu vody, je velmi měkký, dá se krájet nožem. Sodík je velmi reaktivní, na vzduchu se ihned pokrývá bílou vrstvičkou oxidů, uhličitanů a hydroxidů. S vodou bouřlivě reaguje, dochází k roztavení sodíku a vývoje vodíku, který může od roztaveného sodíku chytnout. Pro sodík je typická žlutooranžová barva plamene. Sloučeniny sodíku jsou většinou bezbarvé (bílé).

Výskyt

Sodík je sedmým nejrozšířenejším prvkem a zemi. Nejlepším zdrojem je mořksá voda a ložiska soli vzniklá odpařením mořské vody.

Výroba a příprava

Sodík se vyrábí elektrolýzou roztavené směsi NaCl a CaCl2

Použití

V průmyslu se využívá silných redukčních vlastností, používá se pro výrobu jiných "dražších" kovů. Roztaveného sodíku se také využívá v některých typech jaderných reaktorů jako kapaliny přenášející teplo.
Hydroxid sodný je jedna ze základních chemikálií chemického průmyslu.