Ra
88
Radium
(Radium)
[226]
teplota tání: 70 °C
teplota varu: 1140 °C
zpět na tabulku

Radium

Původ názvu

radius (Ln.) = paprsek

Vlastnosti

Radium je radioaktivní, reaktivní kov. Nemá jediný stálý izotop. Jeho izolace se provádí pouze ve stopových množstvích. Sloučeniny jsou většinou bílé. Barví plamen červeně.

Výskyt

Radium se vyskytuje jen společně s uranem, je to prvek velmi vzácný. Pro získání 1 mg radia je potřeba zpracovat asi 10 tun uranové rudy. Na celém světě je jen několik desítek kg radia.

Výroba a příprava

Radium se separuje z uranových hornin. Celosvětově se ročně vyrobí asi 100 g radia.

Použití

Dříve se sloučeniny radia využívaly v medicíně na léčbu rakoviny. Dalším využitím byly svícící barvy (používaly se na svítící ručičky hodinek). Dnes se radium využívá velmi zřídka jako zdroj radioaktivního záření.

Zajímavosti

Objev radia je spojen s českým městem Jáchymovem, odkud pocházel smolinec, ze kterého manželé Curiovi poprvé radium vyseparovali.