Ta
73
Tantal
(Tantalum)
180,9479
teplota tání: 2996 °C
teplota varu: 6425 °C
zpět na tabulku

Tantal

Původ názvu

Pojmenován po řeckém králi Tantalovi, kvůli těžkostem, které objev nového prvku doprovázely.

Vlastnosti

Tantal je vzácný, tvrdý, modrošedý, lesklý, kujný kov. Z chemického hlediska je velmi podobný niobu - toto komplikovalo objev a izolaci těchto prvků. Na vzduchu je tantal stálý, potahuje se modrošeou vrstvičkou oxidů. Díky této vrstvičce je mimořádně odolný vůči působení chemikálií a další korozi.

Výskyt

Tantal je v zemské kůře asi desetkát méně rozšířen, než jeho soused ve skupině niob. Jeho množství je možné srovnávat s prvky jako je arsen nebo germanium. Vzhledem k chemické podobnosti niobu a tantalu se tyto dva prvky vždy nacházejí pohromadě. Nejdůležitějším nerostem je tantalit. Tantal se vyskytuje na četných místech, ale jen velmi vzácně bohatší ložiska.

Výroba a příprava

Výroba tantalu není příliš rozšířená. Hlavním problémem při výrobě je separace niobu od tantalu. Nejprve se kovy extrahují z rozemleté rudy kyselinou, následně se dělí na základě rozpustnosti svých sloučenin. Následně se tantal pražením převádí na oxid, který se redukuje uhlíkem nebo sodíkem.

Použití

U tantalu se využívá jeho mimořádné odolnosti vůči korozi, využívá se na výrobu chemických zařízení. Tantal je také ideálním materiálem v chirurgii, kde slouží jako kostní náhrada. Široce se také využívá v elektrotechnice na výrobu kondenzátorů. Dříve se také využíval na výrobu vláken do žárovek, později ho ale nahradil wolfram.

Zajímavosti

Prvky niob a tantal byly objeveny zároveň v jednom vzorku rudy. Vzhledem k obtížím s jejich objevem byl jeden prvek pojmenován podle řeckém králi Tantalovi, druhý pak po jeho dceři Niobe.