Pb
82
Olovo
(Plumbum, Lead)
207,2
teplota tání: 327,5 °C
teplota varu: 1740 °C
zpět na tabulku

Olovo

Původ názvu

latinský název Plumbum je převzaté z řeckého označení pro olovo

Vlastnosti

Olovo patří ke kovům, která zná lidstvo už od nepaměti, zmínky můžeme hledat už v prvních knihách Starého zákona. Jde o velmi měkký, těžký, nízkotající kov modrošedé barvy. Jeho sloučeniny jsou velmi toxické. Z chemického hlediska jde o poměrně odolný materiál.

Výskyt

Olovo je nejrozšířenějším těžkým prvkem v zemské kůře. Olovo v elementární podobě se vyskytuje v přírodě velmi vzácně, nejdůležitější olověnou rudou je galenit (PbS), dalšími minerály jsou verusit (PbCO3) a anglesit (PbSO4). Olovo často doprovází rudy zinku a stříbra.

Výroba a příprava

Olovo se vyrábí nejčastěji z galenitu. Neprve se praží za vzniku PbO, který se následně redukuje uhlíkem v peci. Surové olovo se následně čistí od jiných kovů jejich opatrnou oxidací. Čisté olovo se následně získává elektrolýzou.

Použití

Olovo se ve velké míře zpracovává na elektrody olověných akomulátorů. Z olova se také vyrábějí různé nízkotající slitiny, především pájky. Dříve se také olovo využívalo k výrobě tetraethylolova - přísady do benzínu. Kvůli toxicitě olova se dnes od jeho použití upouští.

Zajímavosti

Starověcí Římané používali olova jako běžného konstrukčního materiálu, mimojiné i na nádobí a vodovodní trubky. Jedním z důvodů zánuku Římské říše může být i chronická otrava obyvatelstva olovem.
Většina olova vznikla jako stabilní produkt radioaktivního rozpadu těžších prvků.