Yb
70
Ytterbium
(Ytterbium)
173,04
teplota tání: 819 °C
teplota varu: 1194 °C
zpět na tabulku

Ytterbium

Původ názvu

Pojmenováno podle vesnice Ytterby nedaleko Stockholmu

Vlastnosti

Ytterbium je měkký, stříbřitě bílý kov. Je méně reaktivní než předchozí lanthanoidy, na vlhkém vzduchu se pokrývá vrstvičkou oxidu. Chemicky je podobné ostatním lanthanoidům a hliníku.

Výskyt

V přírodě se ytterbium vyskytuje pouze ve sloučeninách, vždy je doprovázeno i ostatními lanthanoidy. Z minerálů jsou nejvýznamější monazit, xenotim, bastnäsit a euxenit

Výroba a příprava

Při výrobě ytterbia se používají minerály obsahující směs lanthanoidů. Ty se extrahují kyselinou sírovou a chlorovodíkovou. Ze vzniklého roztoku se jednotivé lanthanoidy separují na základě rozdílné rozpustnosti jejich sloučenin a pomocí iontoměničové chromatografie. Kovové ytterbium se vyrábí elektrolýzou roztavené směsi chloridu sodného, vápenatého a ytterbitého.

Použití

Kvůli svému malému výskytu a vysoké výrobní ceně čistého ytterbia nemá významné využití.

Zajímavosti

Ytterbium je jedním ze čtyř prvků, které byly pojmnovány podle vesnice Ytterby. Bylo nalezeno ve vzorku horniny pocházející z lomu nedaleko této vesnice.