Ce
58
Cér
(Cerium)
140,116
teplota tání: 799 °C
teplota varu: 3426 °C
zpět na tabulku

Cér

Původ názvu

Pojmenováno podle asteroidu Ceres

Vlastnosti

Cér je měkký, stříbřitě lesklý kujný kov. Na vzduchu se pomalu oxiduje a pokrývá se vrstvičkou oxidů. Barvou připomíná železo.

Výskyt

Jedná se o nejrozšířenejší prvek z skupiny kovů vzácných zemin. Vyskytuje se v řadě minerálů, mezi nejdůležitější patří monazit a bastnäsit. V přírodě se vyskytuje pouze ve formě sloučenin. V minerálech cér vždy doprovázejí ostatní lanthanoidy.

Výroba a příprava

Při výrobě céru se vychází z rudy, která se louhuje kyselinou sírovou. Z roztoku se následně vysráží hydroxid ceričitý. Kovový cér se vyrábí elektrolýzou taveni chloridu ceritého a chloridu sodného.

Použití

Cér je hlavní součástí slitiny označované Mishmetall. Z tohoto kovu se vyrábí křesací kamínky do zapalovačů. Cér se také využívá v řadě katalyzátorů, jeho sloučeniny se využívají na barvení skla a glazur. Sloučeniny ceru se používají jako fluorescery v televizích a zářivkách.

Zajímavosti

Cér je prvkem, který má druhé nejvyšší rozmezí teplot, ve kterém je v kapalném stavu.