As
33
Arsen
(Arsenic)
74,9216
teplota tání: 615 °C
teplota varu: 615 °C
zpět na tabulku

Arsen

Původ názvu

přes různé jazyky z původně perského slova az-zarníkh = zlatožlutý pigment

Vlastnosti

Arsen patří nejstarším známým prvkům - vlastnosti sloučenin arsenu byly známy travičům již od 5. století před Kristem. Arsen tvoří křehké, ocelově šedé krystalky kovového vzhledu. Arsen není kujný a má velký měrný elektrický odpor. Svými vlastnostmi se arsen řadí spíš mezi polokovy. Sloučeniny arsenu jsou mimořádně jedovaté. Při vysokých teplotách arsen sublimuje.

Výskyt

Arsen není v zemské kůře příliš rozšířen. Kromě sloučenin se nachází v přírodě arsen i v kovovém stavu, i když jen velmi řídce. K běžným minerálům patří realgar (As2S3), arsenolit (As2O3). Druhou skupinou minerálů jsou tvoří arsenidy různých kovů - nikelin (NiAs), smaltin (CoAs2).

Výroba a příprava

Arsen se vyrábí pražením FeAs2 při vysoké teplotě, kdy docházík rozkladu a kovový arsen těká. Kovový arsen se pak získá ochlazením arsenových par. Další možností je získání As2O3 při zpracování rud Pb a Cu, ke kterým je arsen přimíšen, oxid arsenitý se pak redukuje uhlím za vysoké tepltoy.

Použití

Elementární arsen se využívá hlavně ve slitinách s olovem, kde zlepšuje vlastnosti olova. Dále se extra čistý arsen používá při výrobě polovodičů. Velké množství sloučenin arsenu se využívá na výrobu herbicidů, insekticidů a fungicidů.

Zajímavosti

V době, než byly objeveny antibiotika, používal se na léčbu sifylitidy a podobných onemocnění lék nazývaný salvarsan. Jedná se o organickou molekulu v jejíž struktuře jsou dvě molekuly arsenu.
Arsen je jeden ze dvou dvou prvků, které nejde za normálního tlaku dostat do kapalného skupenství.