Pa
91
Protaktinium
(Protactinium)
231,0359
teplota tání: 1600 °C
teplota varu: 4027 °C
zpět na tabulku

Protaktinium

Vlastnosti

Protaktinium je radioaktivní stříbřitě bílý kov. Na vzduchu se pokrývá šedivou vrstvičkou oxidu. Je známo celkem 30 izotopů protaktinia, nejstálejší 131Pa má poočas rozpadu 32 760 let.

Výskyt

V zemské kůře jsou pouze velmi malé množství protaktinia, které je produkterm radioaktivního rozpadu uranu. I nehbohatších ložiskách rudanu je maximálně pár ppm protaktinia.

Výroba a příprava

V roce 1961 bylo připraveno 125 g čistého kovového protaktinia, připravené množství dodnes uspokojuje celosvětovou poptávku po tomto prvku.

Protaktinium bylo připraveno z kalů po extrakci uranu složitým separačním procesem.

Použití

Praktický význam protaktinia je zanedbatelný.