Ds
110
Darmstadtium
(Darmstadtium)
[281]
zpět na tabulku

Darmstadtium

Původ názvu

Prvek je pojmenován podle německého města Darmstadtu, kde byl prvek objeven

Vlastnosti

Jedná se o radiaktivní kovový prvek. O jeho vlastnostech a chování není příliš známo.

Výskyt

Darmstadtium je uměle připravený prvek, v přírodě se nevyskytuje.

Použití

Darmstadtium nemá žádné praktické využití.