Lr
103
Lawrencium
(Lawrencium)
[262]
zpět na tabulku

Lawrencium

Původ názvu

Pojmenováno na počest vynálezce cyklotronu Ernesta Orlanda Lawrence

Vlastnosti

Lawrencium je radioaktivní prvek. O jeho chování je známo jen velmi málo.

Výskyt

V přírodě se lawrencium nevyskytuje, jedná se o uměle připravený prvek.

Použití

Lawrencium nemá žádné praktické využití.

Zajímavosti

Prvek měl zpočátu chemickou značku Lw, v roce 1997 byla ale změněna na Lr.

Nejstabilnější izotop je 262Lw s poločasem rozpadu 261 minut.