Lu
71
Lutecium
(Lutetium)
174,967
teplota tání: 1663 °C
teplota varu: 3395 °C
zpět na tabulku

Lutecium

Původ názvu

Lutetia (Ln). = Paříž

Vlastnosti

Lutecium je měkký, stříbřitě bílý kov. Se vzduchem nereaguje, ale na vlhkém vzduchu se pomalu pokrývá vrstvičkou oxidu. Chemicky je podobné ostatním lanthanoidům a hliníku.

Výskyt

Lutecium je poměrně vzácný prvek. V přírodě se vyskytuje pouze ve sloučeninách a vždy je doprovázen ostatními lanthanoidy. Mezi nejvýznamnější minerály obsahující lutecium patří monazit, xenotim, bastnäsit a euxenit.

Výroba a příprava

Při výrobě lutecia se používají minerály obsahující směs lanthanoidů. Ty se extrahují kyselinou sírovou a chlorovodíkovou. Ze vzniklého roztoku se jednotivé lanthanoidy separují na základě rozdílné rozpustnosti jejich sloučenin a pomocí iontoměničové chromatografie. Kovové lutecium se vyrábí elektrolýzou roztavené směsi chloridu sodného, vápenatého a lutecitého

Použití

Kvůli svému nízkému výskytu a vysoké výrobní seně nemá lutecium ani jeho sloučeniny významější využití.