Mo
42
Molybden
(Molybdenum)
95,94
teplota tání: 2617 °C
teplota varu: 4612 °C
zpět na tabulku

Molybden

Původ názvu

molybdos (Gr.) = měkký černý materiál vhodný k psaní (podle podobnosti minerálu molybdenitu ke grafitu

Vlastnosti

Molybden je stříbrolesklý, tvrdý, křehký kov s vysokým bodem tání. Na zduchu je stálý, stejně tak je odolný vůči působení vody.

Výskyt

Molybden patří v zemské kůře k poměrně vzácným prvkům. Nejdůležitější molybdenovou rudou je minerál molybdenit (MoS2).

Výroba a příprava

Molybden se získává jako vedlejší produkt při výrobě mědi. Sulfid molybdeničitý, který při výrobě měni vzdniká se pražením převádá na oxid molybdenový, který se aluminotermicky převádí na kovový molybden, nebo častěji na svou slitinu s železem - ferromolybden. Čistý molybden se vyrábí redukcí molybdenanu amonného vodíkem.

Použití

Nejčastější použití molybdenu je na výrobu korozivzdorné oceli a slitiny na výrobu nožů z rychlořezné oceli. Čistý molybden se také používá v petrochemickém průmyslu jako katalyzátor a jako materiál na zhotovení eletrod.