Hg
80
Rtuť
(Hydrargyrum, Mercury)
200,59
teplota tání: -38,84 °C
teplota varu: 356,6 °C
zpět na tabulku

Rtuť

Původ názvu

Latinské pojmenování pro rtuť - hydrargyrum je odvozen z latinského názvu "kapalné stříbro"

Vlastnosti

Rtuť je kapalný kovový prvek stříbřitě bílé barvy. Je to velmi těžká kapalina, která dobře vede elektrický proud. Rtuť se řadí mezi ušlechtilé kovy, z chemického hlediska je velmi netečná. Nereaguje ani vodou ani vzduchem. S mnohými kovy tvoří kapalné slitiny zvané amalgámy. Sloučeniny rtuti jsou velmi jedovaté.

Výskyt

Rtuť není v zemské kůře příliš hojně zastoupena, její zastoupení zhruba odpovídá stříbru. Výjimečně se v přírodě nachází rtuť ryzí. Jediná významná rtuti je rumělka (cinabarit, HgS), ta se nachází podél pásem dávné vulkanické činnosti.

Výroba a příprava

Izolace rtuti je poměrně snadná. Vychází se ze sulfidu rtuťnatého, který se zahřívá na vysokou teplotu za přístupu kyslíku. Síra se vzduchem oxiduje na oxid siřičitý a vzniklá rtuť kondenzuje na studených částech aparatury. Další čištění se provádí destilací za sníženého tlaku.

Použití

Vzhledem k jedovatosti rtuti se od jejího použití dnes snaží ustupovat. U rtuti se využívá hlavně toho, že je to kapalina. Rtuť se využívala v teploměrech a různých elektrosoučástkách reagujících na pohyb. Velké množství rtuti se využívá na extrakci drahých kovů amalgamací, rtuť se také používá jako elektroda při výrobě chloru a NaOH. Sloučeniny rtuti se využívají pro své fungicidní vlastnosti.

Zajímavosti

Rtuť je jediný kov kapalný za pokojové teploty.