W
74
Wolfram
(Wolframium, Tungsten)
183,84
teplota tání: 3410 °C
teplota varu: 5660 °C
zpět na tabulku

Wolfram

Původ názvu

Jméno je odvozeno od minerálu wolframitu, ze kterého byl kovový wolfram poprvé izolován

Vlastnosti

Wolfram je šedý až stříbřitě šedý velmi těžký kov. Má mimořádně vysokou teplotu tání a odolný vůči působení vzduchu a vody. Je poměrně dobře odolný vůči působení běžných chemikálií.

Výskyt

Wolfram je prvek, který je v zemské kůře poměrně vzácný. Nejvýznamější je minerál Scheelit (CaWO4) a wolframit ((Fe,Mn)WO4).

Výroba a příprava

Při výrobě wolframu se vychází z hydratovaného oxidu wolframového, na která se převádějí horniny obsahující wolfram. Ta se pražením převádí na oxid wolframový, ten se následně redukuje za vysoké teploty vodíkem.

Použití

Asi polovina vyrobené wolframu se využívá na výrobu mimořádně tvrdého a odolného karbitu wolframu (WC), který se využívá na výrobu různých řezných a brousicích nástrojů. Wolfram se používá také na výrobu různých slitin odolávajících vysokým teplotám. Důležitým použitím wolframu je také výroba vláken do žárovek. Z wolframu se vyrábějí elektrody pro sváření elektrickým proudem.

Zajímavosti

Zatím co v ostatních jazycích se pro tento prvek používá název wolfram, v anglosaské literatuře se používá
název tungsten. Tento název pochází ze švédštiny - tung sten značí těžký kámen.
V zářivách se můžeme setkat s wolframanem vápenatým, který tvoří bílou látku zevnitř trubic, která je zodpovědná za převod ultrafialového záření uvnitř na viditelné světlo.