Ge
32
Germanium
(Germanium)
72,64
teplota tání: 937,4 °C
teplota varu: 2830 °C
zpět na tabulku

Germanium

Původ názvu

Germania (Ln.) = Německo, pojmenováno na počest vlasti objevitele

Vlastnosti

Germanium je polokov s vlastnostmi podobnými křemíku. Tvoří křehké, šedobíle leslé krystaly.

Výskyt

Germanium není v zemské kůře příliš zastoupené, je ho zhruba stejně jako molybdenu, wolframu nebo arsenu. Germanium je ve stopovém množství velmi rozšířené, jeho minerály jsou ale vzácné.

Výroba a příprava

Výroba germania je komplikovaná kvůli jeho nízké koncentraci v rudách. Izoluje se z popílků vznikajících jako odpad při hutní výrobě zinku. Z popílku se nejprve separuje germaniu ve formě těkavécho GeCl4, který se následně převádí na oxid a redukuje vodíkem. Germania o čistotě potřebné pro výrobu polovodičů se dosahuje pomocí čištění zonální tavbou.

Použití

Germanium se používá pro své polovodivé vlastnosti při výrobě různých polovodičů, diod a tranzistorů. Dále se využívá při výrobě čoček pro práci v infračervené oblasti spektra.