La
57
Lanthan
(Lanthanum)
138,9055
teplota tání: 921 °C
teplota varu: 3457 °C
zpět na tabulku

Lanthan

Původ názvu

lanthanein (Gr.) = být skrytý

Vlastnosti

Lanthan je měkký stříbrolesklý kov. Na vzduchu není příliš stálý, pomalu se oxiduje za vzniku bílého oxidu lanthanitého.

Výskyt

I když patří lanhtan do skupiny kovů vzácných zemin, je v zemské kůře zastoupen poměrně hojně. Kvůli své reaktivitě se v přírodě nevyskytuje ryzí, ale jen ve svých sloučeninách, nejčastěji fosforečnanech. Mezi nejznámější minerály patří monazit (LaPO4) a bastnaesit (LaCO3F). Lanthan je vždy doprovázen i ostatními lantanoidy.

Výroba a příprava

Lanthan doprovází v přírodě ostatní lanthanoidy a je poměrně náročné tyto prvky od sebe oddělit. Dříve se tyto prvky oddělovaly frakční krystalizací, dnes se používá chromatografie na iontoměničích. Kovové yttrium se následní získává redukcí kovovým vápníkem.

Použití

Využití lanthanu není příliš veliké. V kovové formě je lanthan součástí slitiny nazývané jako mischmetall, ze které se vyrábějí křesací kamínky do zapalovačů. Oxid lanthanitý se přidává do speciálních skel pro optické přístroje.