Tb
65
Terbium
(Terbium)
158,9253
teplota tání: 1356 °C
teplota varu: 3123 °C
zpět na tabulku

Terbium

Původ názvu

Pojmenováno podle vesnice Ytterby nedaleko Stockholmu

Vlastnosti

Terbium je měkký, stříbřitě bílý kov. Je méně reaktivní než předcházející lanthanoidy. Chemicky je velmi podobné ostatním lanhanoidům a hliníku.

Výskyt

Terbium se v přírodě vždy nachází ve sloučeninách, vždy je doprovázeno ostatními lanthanoidy. Mezi nejdůležitější minerály obsahující terbium patří monazit a euxenit.

Výroba a příprava

Při výrobě teriba se používají minerály obsahující směs lanthanoidů. Ty se extrahují kyselinou sírovou a chlorovodíkovou. Ze vzniklého roztoku se jednotivé lanthanoidy separují na základě rozdílné rozpustnosti jejich sloučenin a pomocí iontoměničové chromatografie. Čisté terbium se obvykle provádí redukcí oxidu terbitého vápníkem.

Použití

Podobně jako europium se terbium používá jako luminofor v obrazovkách barevných televizorů. V rentgenologii se používají luminofory aktivované terbiem také.