Ba
56
Barium
(Barium)
137,327
teplota tání: 725 °C
teplota varu: 1640 °C
zpět na tabulku

Barium

Původ názvu

barys (Gr.) = těžký

Vlastnosti

Baryum je lehký, stříbroleský, měkký kov. Je velmi reaktivní, na vzduchu se rychle oxiduje, musí se tedy uchovávat pod vrstvou oleje. S vodou intenzivně reaguje za vzniku vodíku. Všechny rozpustné sloučeniny barya i kov samotný jsou velmi jedovaté. Typické pro sloučeniny barya je jejich velká hustota. Těkavé sloučeniny barya barví plamen na zeleno.

Výskyt

Baryum je 14. nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře. Nejdůležitějším minerálem je baryt (BaSO4).

Výroba a příprava

Kovové baryum se připravuje za vysokých teplot redukcí sloučenin barya hliníkem ve vakuu.

Použití

Kovové baryum nemá velké využití, kromě výroby speciálních slitin. Belké využití mají ale sloučeniny barya. Dusičnan a chlorid barnatý se využívá v pyrotechnice pro barvení plamene. Síran barnatý je ve vodě nerozpustná látka, je tedy nejedovatá. Využívá se na stínění rentgenového záření. Jako bílý pigment se také BaSO4 používá v moderních barvách na bílení místností (Primalex a podobné).