Periodická video tabulka prvků

O projektu

Vítejte na webovém portálu www.chemickeprvky.cz, který je jedním z řady popularizačně-vzdělávacích projektů pod hlavičkou Přírodovědci.cz a Přírodovědecké fakulty UK. Naše interaktivní video-periodická tabulku prvků vám chce představit chemii prostřednictvím unikátních videí. Na rozdíl od běžné papírové periodické tabulky, kde naleznete o prvcích jen základní informace, tento webový nástroj nabízí řadu informací navíc. Kromě fyzikálních a chemických údajů a vlastností se v nové tabulce dozvíte, jak a kdy byl daný prvek objeven, kde se nachází, jak ve své přirozené formě vypadá a k čemu se používá.

Unikátnost video-periodické tabulky ale spočívá ve videosekci: můžete si prohlédnout reakce daného prvku a jeho sloučenin. Ne každý má možnost trávit celé dny laboratoři a zkoumat, jak se který prvek chová. Proto pracovníci chemické sekce Přírodovědecké fakulty UK vybrali takové reakce, které dobře vystihují různé typické vlastnosti prvků, natočili je a postupně je přidávají na portál Chemické prvky.

Zaměřili jsme se především na takové pokusy, které nemůžete sami jen tak provádět - ať už z toho důvodu, že použité chemikálie jsou drahé a nedostupné, či se jedná o pokusy nebezpečné. Můžete si zde prohlédnout také pokusy, u kterých je třeba videozáznam zrychlit, aby bylo zřejmé, že probíhá určitý děj (technika timelapse). Zároveň jsou zde připraveny ke zhlédnutí naopak pokusy tak rychlé, že se musí ve videozáznamu hodně zpomalit, aby bylo vůbec vůbec lidským okem postřehnutelné, co se vlastně stalo (technika slowmotion). V neposlední řadě vám některé prvky představí ve videích samotní chemici z Přírodovědecké fakulty UK se známým varováním na konci: „Toto sami doma nezkoušejte!“

Kromě užitečných i zajímavých informací o prvcích, osobnostech s nimi spjatými a pokusech ve formě videa můžete na webu najít také návody na chemické pokusy, které si doma nebo ve třídě určitě vyzkoušejte. Video-periodická tabulka bude stále aktualizována a doplňována o nová videa či fotografie. Tvůrci tohoto projektu mají jediné přání - aby všichni návštěvníci portálu www.chemickeprvky.cz zjistili, že za vším je chemie a že tento vědní obor rozhodně stojí za to studovat. Třeba u nás, na Přírodovědecké fakultě UK.

Chemická tabulka je popularizační projekt Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který vznikl v rámci projektu OP VK „Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.0028“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.