Y
39
Yttrium
(Yttrium)
88,9059
teplota tání: 1522 °C
teplota varu: 3338 °C
zpět na tabulku

Yttrium

Původ názvu

Pojmenováno podle švédského města Ytterby odkud pocházel minerál obsahující yttrium

Vlastnosti

Yttrium je měkký stříbrolesklý kov. Na vzduchu je stálý, pasivuje se vrstvičkou oxidu.

Výskyt

Yttrium se v přírodě vyskytuje spolu s dalšími lanthanoidy od kterých se jen velmi složitě separuje. Yttrium je poměrně hojně rozšířeno (i když patří do skupiny kovů vzácných zemin).

Výroba a příprava

Yttrium doprovází v přírodě ostatní lanthanoidy a je poměrně náročné tyto prvky od sebe oddělit. Dříve se tyto prvky oddělovaly frakční krystalizací, dnes se používá chromatografie na iontoměničích. Kovové yttrium se následní získává redukcí kovovým vápníkem.

Použití

Yttrium nemá v průmyslu příliš velké využití, využívá se na některé luminisční barvy v televizorech, přidává se do speciálních slitin, dále se využívá na výrobu vysokoteplotních supravodičů. Radioaktivní izotop yttria se využívá na léčbu rakoviny.