S
16
Síra
(Sulphur, Sulfur)
32,065
teplota tání: 112,8 °C
teplota varu: 444,67 °C
zpět na tabulku

Síra

Vlastnosti

Síra je jedním ze dvou nekovů, které zná lidstvo už od nepaměti. Zprávy o síře můžeme najít i v bibli, konkrétně v pasáži zabývající se zničením Sodomy a Gomory sirným deštěm. Zmínky o síře můžeme najít například také v Homérově Odyssey. Síra je žlutá pevná látka s nízkou teplotou tání a varu složená z cyklických molekul S8. Jedná se o látku nejedovatou, hořlavou a poměrně dosti reaktivní.

Výskyt

Síra je šestnáctým nezastoupenějším prvkem v zemské kůře. Kromě elementární síry, která se vyskytuje hlavně v místech intenzivní sopečné činnosti se síra nachází v řadě minerálů ve formě sloučenin s jinými prvky. Důležitou skupinou minerálů obsahujících síru jsou sulfidy, například pyrit (FeS2), chalkosin (Cu2S), galenit (PbS) a rumělka (HgS). Další skupinou jsou sírany - sádrovec (CaSO4.2H2O), anhydrit (CaSO4).

Výroba a příprava

Síra se v přírodě vyskytuje ryzí, dříve se získávala tzv. Fraschovým procesem. Při něm se do ložiska vhání pod tlakem přehřátá vodní pára a roztavená síra se pak čerpá na povrch. Síra se následně čistí sublimací. Dnes se ale síra získává jako vedlejší produkt při odsiřování ropy.

Použití

Síra je základní surovinou pro chemický průmysl. Nejdůležitější využití síry je na výrobu kyseliny sírové.

Zajímavosti

Nízké teploty tání síry se dříve využívalo ve stavebnictví, kdy se používala místo betonu k upevňování např. zábradlí do země. Stačilo vykopat díru do země, umístit zábradlí na své místo a do díry nalít roztavenou síru.