Pr
59
Praseodym
(Praseodymium)
140,9077
teplota tání: 931 °C
teplota varu: 3512 °C
zpět na tabulku

Praseodym

Původ názvu

praseos (Gr.) + didymos (Gr.) = rezedově zelené + dvojče

Vlastnosti

Praseodym je měkký, stříbřitě bílý kov. Na vzduchu se  pomalu pokrývá zelenou vrstvičkou oxidu praseodimitého. Chemicky je praseodym podobný ostatním lanthanoidům a hliníku.

Výskyt

V přírodě se praseodym vyskytuje pouze ve formě sloučenin. V minerálech je vždy doprovázen ostatními lanthanoidy. Mezi nejznámější minerály obsahující praseodym patří monazit.

Výroba a příprava

Při výrobě praseodymu se vychází z minerálů obsahující i ostatní lanthanoidy. Tento materiál je louhován kyselinou sírovou a vzniklý roztok je rozdělován na základně rozpustností a pomocí iontoměničů na jednotlivé prvky. Kovoý praseodym se vyrábí redukcí sloučenin praseodymu vápníkem.

Použití

Praseodym se využívá v metalurgii při výrobě různých slitin. Sloučeniny praseodymu přidávají do skla a glazur k dosažení žlutého zabarvení.

Zajímavosti

Název praseodymu je odvozen od zelené barvy jeho sloučenin (praseo = zelený) a toho, že byla slitina praseodymu a neodymu označována za jediný prvek.