O
8
Kyslík
(Oxygenium, Oxygen)
15,9994
teplota tání: -218,4 °C
teplota varu: -182,96 °C
zpět na tabulku

Kyslík

Původ názvu

Latinské označení oxygenium je složené z řeckých slov oxys = ostrý, kyselý a geinomai = tvořím, produkuji; tedy kyselinu tvořící. Český název kyslík je podobného původu.

Vlastnosti

Kyslík je za normálních okolností (tlak a teplota) bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Je tvořen dvouatomovými molekulami O2. Veškerý kyslík obsažený v atmosféře je produktem fotosyntézy, je základem udržení života na zemi. Kyslík sám je nehořlavý, podporuje hoření.

Výskyt

Kyslík je nejrozšířenejším prvkem na zeměkouli. Kromě kyslíku vázaného ve sloučeninách se zde vyskytuje i volně. Atmosféra obsahuje asi 21 % kyslíku.

Výroba a příprava

Průmyslově se vodík vyrábí destilací zkapalněného vzduchu. V laboratoři se kyslík vyrábí tepelným rozkladnem různých, na kyslík bohatých sloučenin, např. dusičnany, chlorečnany, chloristany. Další možností je katalytický rozklad peroxidu vodíku.

Použití

Kyslík využívá většina organizmů ke svému životu - dýchá. Kyslík je využíván ke "spalování" živin a tím uvolňování energie potřebné k životu.
S tlakovými lahvemi plnými kyslíku se můžeme také setkat v nemocnicích, kde se kyslík využívá na podporu života.
Velké množtsví kyslíku se také používá při výrobě oceli.

Zajímavosti

V atmosféře se kromě dvouatomových molekul kyslíku O2 vyskytuje ještě modifikace trojatomová O3. Jedná se ozon, jehož přítomnost v atmosféře zamezuje dopadání ultrafialového záření na zemský povrch.