Hs
108
Hassium
(Hassium)
[277]
zpět na tabulku

Hassium

Původ názvu

Prvek je pojmenován podle německé spolkové zemi Hessensko, kde k jeho objevu došlo

Vlastnosti

Jedná se o radioaktivní kovový prvek. Jeho vlastnosti a chování nejsou příliš známy.

Výskyt

Jde o uměle připravený prvek, v přírodě se nevyskytuje.

Použití

Hassium nemá žádné praktické využití.