Md
101
Mendelevium
(Mendelevium)
[258]
zpět na tabulku

Mendelevium

Původ názvu

Pojmenováno na počest chemika Dmitrije Mendělejeva, objevitele periodické tabulky

Vlastnosti

Mendelevium je radioaktivní kovový prvek. Dosud nebylo připraveno v dostatečném množství pro dostatečnou charakterizaci.

Výskyt

Mendelevium se v přírodě nevyskytuje, jedná se o uměle připravený prvek.

Použití

Mendelevium nemá žádné praktické využití.

Zajímavosti

Nejstabilnějším izotopem je 258Md s poločasem rozpadu 51,5 dne.