Fr
87
Francium
(Francium)
[223]
teplota tání: 27 °C
teplota varu: 677 °C
zpět na tabulku

Francium

Původ názvu

Francie

Vlastnosti

Jedná se o radioaktivní prvek, který nemá žádný stabilní izotop. Vzledem k jeho silné radioaktivitě se pracuje jen se stopovými množstvími.

Výskyt

Na zemi se vyskytuje jen pár stovek gramů francia, vzniká při radioaktivním rozpadu Ac.