Sb
51
Antimon
(Antimony)
121,760
teplota tání: 630,7 °C
teplota varu: 1750 °C
zpět na tabulku

Antimon

Vlastnosti

Antimon je stříbroleský kov. Jedná se o ušlechtilý kov.

Výskyt

Antimon není v zemské kůře příliš zastoupen, podobné množství je třeba india nebo kadmia. Nejdůležitější rudou antimonu je antimonit (Sb2O3). Velmi vzácně se nacházejí i kousky kovového antimonu.

Výroba a příprava

Kovový antimon se vyrábí redukcí oxidu antimonitého uhlíkem nebo se získává redukcí sulfidu antimonitého kovovým železem.

Použití

Antimon se používá do slitin s olovem, hlavně pro výrobu olověných akumulátorů. Dále se antimon používá při výrobě polovodičů.

Zajímavosti

Z antimonu byla tzv. "věčná pilulka" - lék, který se používal při nevolnosti. Jakmile se pilulka dostala do žaludku, dostavilo se úporné zvracení a průjem. Tělo se tak pročistilo, pilulka se omyla a mohla používat znovu.