Be
4
Beryllium
(Beryllium)
9,012182
teplota tání: 1278 °C
teplota varu: 2970 °C
zpět na tabulku

Beryllium

Původ názvu

beryllos (Gr.) - minerál ze kterého bylo berylium izolováno

Vlastnosti

Šedý kov s vysokou teplotou tání, tvrdý, křehký. Všechny jeho sloučeniny jsou mimořádně toxické. Se zduchem nereaguje, s vodou reaguje jen pozvolna.

Výskyt

V ryzí formě se v přírodě nevyskytuje (je příliš reaktivní). Nejdůležitějším minerálem je beryl (Be3Al2(SiO3)6). Jednou jeho odrůdou je drahokam smaragd.

Výroba a příprava

Kovové beryllium se vyrábíá výhradně menerálu berylu, který se praží, rozpouští a čistí. Následně se kovové berylium predukuje za vysokých teplot kovovým hořčíkem.

Použití

Minerály beryllia se využívají ve šperkařství jako drahokamy. Díky tomu, že beryllium velmi dobře propouští jaderné a rentgenové záření, používají se jeho slitiny v reaktorech. Slitiny beryllia se využívají prospeciální použití (letadla, kosmické lodě) pro svou velkou pevnost a nízkou váhu.