Periodická video tabulka prvků

Elektronegativita je míra schopnosti atomů přitahovat k sobě elektrony z okolí. Čím je elektronegativita větší, tím je větší i tato schopnost. Vysoká hodnota elektronegativity značí prvky, které se rády redukují, vyskytují se tedy převážně se záporným nábojem. Naopak nízká hodnota elektronegativity ukazuje, že se kovy velmi snadno oxidují a vyskytují se převážně jako kationty (kladně nabité částice). V periodické tabulce platí, že elektronegativita ve skupině klesá (směrem dolu), naopak v periodě roste (směrem doprava).


0,861,74,10