Mc
115
Moscovium
(Moscovium)
zpět na tabulku

Moscovium

Původ názvu

Prvek je pojmenován podle Moskvy (Rusko)

Vlastnosti

Objev tohoto prvku zatím nebyl potvrzen. Zatím byly připraveny pouze 4 atomy tohoto prvku.

Výskyt

Ununpentium je uměle připravený prvek, v přírodě se nevyskytuje.