Sr
38
Stroncium
(Strontium)
87,62
teplota tání: 769 °C
teplota varu: 1384 °C
zpět na tabulku

Stroncium

Původ názvu

Strontian = město ve Skotsku kde byl nalezen minerál Strontianit

Vlastnosti

Stroncium je lehký, stříbrolesklý, měkký kov. Je velmi reaktivní, reaguje i se vzduchem, musí se uchovávat pod ochranou vrstvou oleje. S vodou intenzivně reaguje za vývoje vodíku. Sole stroncia bývají většinou bílé, těkavé sloučeniny stroncia barví plamen intenzivní červenou barvou.

Výskyt

Stroncium je v zemské kůře patnáctým nejrozšířenějším prvkem, je ho zhruba stejně jako je síry nebo fluoru. Nejdůležitějším minerálem stroncia je celestit (SrSO4) a strontianit (SrCO3).

Výroba a příprava

Kovové stroncium se připravuje za vysokých teplot redukcí hliníkem ve vakuu.

Použití

Využití kovového stroncia je minimální, pouze při přípravě speciálních slitin. Sloučeniny stroncia se využívají v pyrotechnice pro intenzivní červenou barvu plamene.

Zajímavosti

Samotné stroncium ani jeho sloučeniny jedovaté nejsou, ale v jaderných reaktorech dochází ke vzniku radioaktivního izotopu stroncia, který je nebezpečný svou radioaktivitou.