Ca
20
Vápník
(Calcium)
40,078
teplota tání: 839 °C
teplota varu: 1484 °C
zpět na tabulku

Vápník

Původ názvu

calx, calcis (Gr.) = vápno

Vlastnosti

Vápník je stříbrolesklý měkký kov. Na vzduchu není příliš stálý, pokrývá se vrstvičkou oxidů a nitridů. Je ale stálejší než Sr a Ba. S vodou reaguje za pomalého vývoje vodíku. Sloučeniny vápníku mají většinou bílou barvu. Těkavé soli vápníku barví plamen na oranžovo.

Výskyt

Vápník je pátým nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře. Velké plochy zemského povrchu tvoří usazeniny CaCO3, původně biologického původu. Tato ložiska obsahují převážně kalcit nebo aragonit. Mezi další významné minerály obsahující vápník patří sádrovec (CaSO4.2H2O), anhydrit (CaSO4), fluorit (CaF2)a apatit (Ca5(PO4)3F.

Výroba a příprava

Vápník se vyrábí elektrolýzou roztaveného CaCl2 (ten je vedlejším produkterm při výrobě sody Solvayovým způsobem).

Použití

Kovový vápník se přidává do různých slitin hliníku a hořčíku, kde zlepšuje vlastnosti výsledné slitiny. Využívá se i při výrobě oceli, kdy na sebe váže O, S a P. Kovový vápník se také využívá jako redukční činidlo při výrobě různých kovů z jejich sloučenin.
Sloučeniny vápníku jsou základem celého stavebního průmyslu, vápnem počínaje, sádrou konče.

Zajímavosti

Vápenaté ionty se využívají v organizmu jako přenašeče nervového vzruchu, umožňují svalové stahy.