Se
34
Selen
(Selenium)
78,96
teplota tání: 217 °C
teplota varu: 684,9 °C
zpět na tabulku

Selen

Původ názvu

selene (Ln.) = měsíc

Vlastnosti

Selen je polokov vyskytující se v mnoha krystalových modifikacích. Pro selen je typická jeho fotocitlivost, která se využívá v laserových tiskárnách a kopírkách.

Výskyt

V přírodě je selen velmi málo zastoupen. Často doprovází různé sulfidy, výjimečně se selen vyskytuje v přírodě ryzí.

Výroba a příprava

Hlavním zdrojem selenu jsou anodové kaly, které zbývají po rafinaci mědi. Výroba selenu přímo z jejich rud se nevyplatí kvůli malé koncentraci selenu v rudě. Po několikastupňové separaci se vzniklý oxid seleničitý redukuje oxidem siřičitým za vzniku elementárního selenu.

Použití

Fotocitlivosti selenu se využívalo pro kontrukti různých fotodiod, fotoresistorů a expozimetrů. Selen také stojí za objevem principu kopírky (xerox), kde se pro přenášení toneru používal fotocitlivý válec potaženýv rstvičkou selenu. Selen se také používá na barvení skla na červeno.