Tl
81
Thallium
(Thallium)
204,3833
teplota tání: 303,5 °C
teplota varu: 1457 °C
zpět na tabulku

Thallium

Původ názvu

thallos (Gr.) = rašící výhonek, ratolest (podle zelené barvy v plameni)

Vlastnosti

Thallium je měkký lesklý kov bílé barvy. Kovové thallium i jeho sloučeniny jsou mimořádně jedovaté.

Výskyt

Thallium je v zemské kůře zastoupeno velmi málo, je ho o něco méně nežtřeba wolframu. Thallium doprovází v rudách olovo (nachází se hlavně v galenitu), často se také vyskytuje spolu s rubidiem.

Výroba a příprava

Neznáme minerál, ve kterém by bylo thallium hojněji zastoupeno. Thallium se separuje z kouřových plynnů od jiných prvků tam obsažených, kovové thallium se pak získává elektrolyticky.

Použití

Dřive se využívalo jedovatosti thallia, síran thallný se používal jako jed na myši. Pro jeho nebezpečnost se ale dnes již neuplatňuje. Malé množství thallných sloučenin se využívá pro výrobu materiálu propouštějících infračervené záření a ve fotocitlivých diodách.

Zajímavosti

Thallium bylo stejně jako gallium objeveno pomocí spektroskopie.
Mineralogové používají tzv. Clericiho roztok na zjišťování hustoty minerálů. Jedná se o roztok mravenčanu a malonanu thallného ve vodě, který má hustotu 4× větší než voda.