K
19
Draslík
(Kalium, Potassium)
39,0983
teplota tání: 63,65 °C
teplota varu: 774 °C
zpět na tabulku

Draslík

Vlastnosti

Stříbrolesklý kov, tak měkký, že se dá řezat nožem. Je velmi reaktivní, na vzduchu se ihned pokrývá bílou vrstvičkou oxidů, peroxidů a hydroxidů draselných. S vodou reaguje bouřlivě za vzniku vodíku, který se ale ihned vzněcuje. V plameni mají sloučeniny draslíku světlou fialovou barvu. Draselné soli jsou většinou bílé.

Výskyt

Draslík je hned po sodíku osmým nejrozšířenějším prvkem na zemi. V přírodě se vyskytuje jako chlorid (KCl - minerál sylvín).

Výroba a příprava

Vyrábí se redukcí taveniny KCl kovovým sodíkem a následnou destilací.

Použití

Používá se hlavně pro své bazické vlastnosti. Výroba peroxidu draslíku pro použití v dýchacích přístrojích, dolech a kosmických stanicích.

Zajímavosti

Draslík (a tedy i jeho veškeré sloučeniny) je radioaktivní. Poločas rozpadu je ale tak veliký, že je jeho radioaktivita zamedbatelná.