Gd
64
Gadolinium
(Gadolinium)
157,25
teplota tání: 1313 °C
teplota varu: 3266 °C
zpět na tabulku

Gadolinium

Původ názvu

Pojmenováno podle minerálu gadolinitu. Ten byl pojmenován podle finského chemika J. Gadolina

Vlastnosti

Gadolinium je stříbřitě bílý, měkký, ferromagnetický kov. Je méně reaktivní než předchozí lanthanoidy a poměrně stálé i na vzduchu. Chemicky je podobné hliníku a ostaním lanthanoidům.

Výskyt

V přírodě se gadolinium nachází pouze ve sloučeninách a vždy je doprovázeno i ostatními lanthanoidy. Mezi nejdůležitější minerály patří monazit a gadolinit.

Výroba a příprava

Při výrobě gadolinia se používají minerály obsahující směs lanthanoidů. Ty se extrahují kyselinou sírovou a chlorovodíkovou. Ze vzniklého roztoku se jednotivé lanthanoidy separují na základě rozdílné rozpustnosti jejich sloučenin a pomocí iontoměničové chromatografie. Kovové gadolinium se vyrábí redukcí oxidu gadolinitého vápníkem.

Použití

V lékařství se sloučeniny gadolinia se využívají jako kontrastní látky pro MRI.

Zajímavosti

Gadolinium má největší účinný průřež pro záchyt neutronů.