N
7
Dusík
(Nitrogenium, Nitrogen)
14,0067
teplota tání: -209,86 °C
teplota varu: -195,8 °C
zpět na tabulku

Dusík

Původ názvu

latinské označení nitrogenium je složeno ze slov nitron (Gr.) = dusičnan a gennan (Gr.) = tvořit. Český název dusík je stejně jako německý Stickstoff odvozen od vlastnosti dusíku, že je nedýchatelný, dusí

Vlastnosti

Dusík je nejrozšířenějším prvkem na zemi, který je dostupný v nesloučené formě. Jde o bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Dusík tvoří dvouatomové molekuly N2, které jsou velmi málo reaktivní.

Výskyt

Atmosféra obsahuje asi 78 % dusíku, ale v horninách zemské kůry je dusíku jen poměrně málo. Hlavními minerál je chilský ledek (NaNO3). Nemalé množství dusíku je také zafixováno v tělech živých organizmů.

Výroba a příprava

Dusík se vyrábí frakční destilací zkapalněného vzduchu. Laboratorní příprava dusíku se příliš často neprovádí, v úvahu připadá tepelný rozklad dichromanu amonného nebo dusitanu amonného.

Použití

Plynný dusík se využívá jako ochranná atmosféra při různých procesech při, kterých je potřeba vyloučit přítomnost kyslíku (výroba kovů, přečerpávání pohonných látek, balení potravin). Kapalný dusík se využívá pro chlazení různých materiálů na teploty kolem -200 °C. Velké množství sloučenin dusíku spotřebovává zemědělský průmysl ve formě hnojiv.